Funkciók

Részletes és pontos adatok a felhasználók bevonásával

A felhasználó egy webes felületen kiválasztja, hogy milyen feladaton dolgozik, a feladat végén pedig egy kattintással leálltja a rögzítést.

Így valós időben rögzített, részletes adatokhoz jutunk úgy, hogy az irányítás mindvégig a felhasználó kezében marad. A használatot kedvencekkel, gyorsmásolás funkcióval, kereséssel, áttekintő nézetekkel tettük kényelmesebbé és gyorsabbá.

 

Tökéletesen leképezhető vállalati működés

A termék újszerűsége abban áll, hogy a piacon fellelhető rendszerekhez képest sokkal szofisztikáltabb lehetőséget biztosít az egyes cégek egyedi sajátosságainak a leképezésére. Minden cég a saját profiljának megfelelően, önállóan veheti fel a rá jellemző tevékenység- típusokat (pl. adminisztráció, levelezés, telefonálás, megbeszélés, fordítás, interjú, stb.).

Szintén egyedileg alakítható ki a feladat-fa, ami a cégben előforduló feladatokat tartalmazza, és tevékenységtől függően lehet pl. egy-egy ügyfél, vagy szervezeti egység, költséghely, feladat-típus, stb.

A feladatfát tetszőleges mélységig lehet bontani, így pontos és részletes adatok állnak elő az egyes tevékenységekre fordított időfelhasználásról. Másik újszerűség, hogy nem csak cég szinten, hanem felhasználói szinten teljesen egyénire szabható mind a feladat-fa, mind a tevékenység-típusok, ezzel a különböző munkakörben dolgozó felhasználók munkája nagyon jól leképezhető.

Minden cég a saját tevékenységéhez igazíthatja a szabályokat

A felhasználó cég szabályok megadásával tudja elérni, hogy az elvárásainak megfelelően történjen az adatok rögzítése és jóváhagyása. Minden cég szinten vagy akár egy-egy felhasználó  vagy feladat szintjén beállítható. Szabályozható pl. egy-egy felhasználóra hogy csak a hivatalos munkaidőben tudjon adatokat rögzíteni, míg más felhasználóknál ez a korlátozás elhagyható.

Szintén beállítható, hogy az adott felhasználónak minden tevékenységét jóvá kelljen hagynia a felettesnek, vagy egy-egy tevékenység vagy feladat- típus jóváhagyásra menjen, míg a többi jóváhagyás nélkül kerüljön rögzítésre.

Ráfordítás- becslések rögzíthetők

Az egyes feladatokhoz ráfordításbecslések is rögzíthetők. Mind a felhasználó, mind a jóváhagyó nyomon tudja követni, hogy áll a feladatra szánt idő felhasználása a tervezetthez képest. Előre megadható százalékos idő-elhasználást elérve a rendszer automatikus jelzéseket tud küldeni.

 

Többszintű jóváhagyást tesz lehetővé

A cégek elvárásaihoz igazítva beépítésre került az újdonságot jelentő -opcionális- kétszintű jóváhagyás rendszere. Minden rögzített tevékenységet egyenként vagy akár tömegesen jóvá tud hagyni vagy módosításra, leírás- kiegészítésre vissza tud küldeni a felettes. A már jóváhagyott tételeket egy újabb felettes (aki lehet pl. a megrendelő vagy egy nagyobb terület vezetője) -a beállításoktól függően- szintén jóváhagyhatja.

Teendőlista és e-mailes értesítés segíti a felhasználót

A felhasználók ellenőrizhetik feladataikat, valamint kiválaszthatják az elvégezni kívánt feladatokat a Teendőlista felületről is. A feladatokhoz prioritások is rendelhetők. Lehetőség van a feladatok dinamikus szűrésére, rendezésére, és a lista Excel állományba mentésére is.

Külső feladatkezelő rendszerekből is képes adatokat átvenni

Külső rendszerekből (pl. feladatkezelő rendszerek) is képes adatokat átvenni, és a feladatfába automatikusan átemelni, akár a feladatfát alkotó egész feladatstruktúra másolással történő kialakításával is. Így nagyobb cégek meglévő feladatkezelő rendszerei mellé is hatékonyan illeszthető.

Külső interfészek segítségével szintén képes adatokat átadni külső rendszerek, pl. bérszámfejtő rendszer felé.

Kezeli az időkeretes munkarendet

Adott időszakon belül a munkáltató szabadon tervezheti nem csak a munkavállaló munkaidőbeosztási rendjét, hanem nagyobb időegységre vonatkozóan elvárt munkaórák számát is. Ez esetben az időszakon belül lehetővé válik a hosszított, rövidített munkanapok kezelése.

Támogatja a munkaidő beosztást

Lehetőséget biztosít a munkaidő beosztás grafikus áttekintésére és szerkesztésére. A Munkaidő beosztás funkcióval lehetővé válik az Általános munkarendtől eltérő munkarend tervezése, nyilvántartása és riportban való megjelenítése. Munkavállalóként megadható egy-egy napra a beosztás kezdete, vége, kötelező szünet. A munkaidő beosztások készítését automatikus generálás segíti. A munkaidő beosztások finomhangolása  a HR adminisztrátor számára grafikus naptár felületen lehetséges. A rendszer kialakítása rugalmas és komplex, alkalmazható mind a folyamatos,- mind az osztott  munkarendet használó munkakörök esetén is.

Teljes körűen kezeli a távollétek adminisztrációját

A rendszerben rögzíthető az éves szabadságkeret, adminisztrálható az előforduló összes távollét-típus. Lehetőséget biztosít a dolgozóknak a távollét kérelmek rögzítésére, de rögzíthet szabadság-tervet a vezető vagy HR munkatárs is. Előre definiálható hierarchia rendszer biztosítja, hogy akár több felhasználó is részt vehessen a jóváhagyás folyamatában, amit e-mailes figyelmeztetés és teendőlista is támogat.

Beépített riportokat nyújt

A beépített jelentéseknek köszönhetően áttekinthető riport mutatja az adott időszakra vonatkozó tervezett és tényleges távolléteket, valamint a ledolgozott munkaidőt. A riportok alkalmasak a bérszámfejtő rendszer által történő befogadására. Lehetőség van egyedi igényeknek megfelelő riportok megrendelésére is, kiegészítő szolgáltatásként.

 

Nyelvesíthető

Felhasználónként egyedileg beállítható a nyelvhasználat, ami multinacionális környezetben is megkönnyíti a használatot.

Cégarculathoz illeszthető

Lehetőség van a cég arculatának megfelelő külső megjelenés egyedi beállítására.

Nem igényel hardver-beruházást

Használható saját szerverrel vagy hardver-beruházás nélkül Felhő alapú szolgáltatással.

 

Szívesen kipróbálná?  Itt jelezze!